Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaBEEN projektas (2005-2007)Apie projektą BEEN

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Apie projektą BEEN

© IWO e.V. Berlin
© IWO e.V. Berlin

 

2005 metų liepos 1 dieną pradėtu įgyvendinti BEEN projektu, kurį iš dalies finansavo Europos Sąjunga BSR Interreg III B programa, buvo siekta sukurti strategijas ir įrankius, kurie skatintų efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą gyvenamuosiuose namuose Baltijos jūros regione.

Kad efektyviau būtų sprendžiamos beveik visoms BEEN projekto šalims-partnerėms būdingos problemos bei būtų prisitaikoma prie ES nustatytų stardartų dėl energijos efektyvumo būste, BEEN projektas siekė strategijų bei techninių, teisinių ir finansinių instrumentų sukūrimo. Projekto objetas - efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimas gyvenamuosiuose, 1950-1990 metais statytuose namuose.

Geografiškai projektas apėmė penkias ES valstybes nares Baltijos jūros regione (Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Vokietija), taip pat Rusiją ir Baltarusiją. Iš viso BEEN projekte dalyvavo 26 partneriai, atstovaujantys atitinkamiems nacionaliniams lygmenims ir institucijoms, atsakingoms už efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą jų nacionaliniame būsto fonde. Didelis partnerių skaičius užtikrino idėjų, politikos krypčių ir projekto metu parengtų dokumentų sklaidą visuose sektoriuose. Projekto metu taip pat buvo įgyvendintas geriausios praktikos pavyzdys (penktoji darbo užduotis), atlikta remiantis optimizuotais sprendimas bei dokumentais, parengtais antroje–ketvirtoje darbo užduotyse.

 

Informaciniai BEEN projekto lankstinukai

Informacijos apie BEEN projektą galite rasti čia:

BEEN informacinis lankstinukas anglų k. (183 KB)
BEEN informacinis lankstinukas vokiečių k. (195 KB)
BEEN informacinis lankstinukas latvių k. (505 KB)
BEEN informacinis lankstinukas lenkų k. (520 KB)
BEEN informacinis lankstinukas estų k. (509 KB)
BEEN informacinis lankstinukas lietuvių k. (632 KB)
BEEN informacinis lankstinukas rusų k. (930 KB)

 

Select language

Switch here to this page in English.Wechseln Sie hier zu dieser Seite auf Deutsch.Switch here to this page in Estonian.This page is not available in Latvian.The current language is Lithuanian.Switch here to this page in Polish.Switch here to this page in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz