Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaEuropos Sąjunga ir energijos efektyvumas būsteProgramos, projektai, finansavimas

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Programos, projektai, finansavimas

Pastaraisiais metais buvo pradėtos įgyvendinti įvairios, su energijos efektyvumu būste susijusios ES programos bei projektai. Programų sąrašas pateikiamas žemiau (bus papildoma bei atnaujinama):

ES programos

Intelligent Energy Europe (IEE) yra pagrindinis ES įrankis, skirtas energijos efektyvumui, racionaliam energijos resursų vartojimui bei naujų ir atsinaujinamos energijos šaltinių finansavimui. Svarbiausias Intelligent Energy for Europe (IEE) programos elementas – energijos efektyvumas būste. Jo tikslas – į šį energijos taupymo potencialą įtraukti inovatyvias priemones, kurios padidintų energijos suvartojimo efektyvumą naujuose bei jau egzistuojančiuose pastatuose.

 

ES projektai:

čia galite parsisiųsti ataskaitą, aprašančią 48 IEE programa finansuotus, energijos efektyvumą būste remiančius projektus.

ES struktūriniai fondai:

Dabartiniame finansavimo periode (2007-2013) su gyvenamaisiais namais susiję projektai naujose ES šalyse-narėse yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo. Daugiau

EU Structural Funds 2007-2013

 

Select language

Switch here to this page in English.Wechseln Sie hier zu dieser Seite auf Deutsch.Switch here to this page in Estonian.This page is not available in Latvian.The current language is Lithuanian.Switch here to this page in Polish.Switch here to this page in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz